תמונהשםתקצירמחירקנה
גיליון מתורגם Am-241

גיליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Ba-133

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Bi-207

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Bi-210

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם C-14

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Ca-45

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Cd-109

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Cd-113

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Cf-252

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Cm-244

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Co-57

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Co-60

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Cr-51

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Cs-137

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Eu-152

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם F-18

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Fe-55

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Fe-60

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Ga-68

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Gd-153

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Ge-68

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם H-3

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם I-125

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם I-131

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Ir-192

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Kr-85

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Mo-99

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Na-22

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Ni-63

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם P-32

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Pa-234

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Pm-147

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Pu-238

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Pu-239

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Ra-226

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Ru-106

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם S-35

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Se-75

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Sm-151

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Sn-119m

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Sr-90

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Tc-99m

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Th-228

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Th-232

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Tl-201

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Tl-204

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם U-235

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם U-238

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Unat

גליון מקוצר

150.00
גליון מתורגם Y-90

גליון מקוצר

150.00